https:/www.heuking.de/news-events/fachbeitraege/verstoesse-gegen-mifid-ii-sind-wettbewerbsverstoesse.html